ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Free Jazz

Ένα διασκεδαστικό και πρωτότυπο μάθημα για παιδιά 6-8 ετών!

Background Image
aq_block_3

Free Jazz

Τα παιδιά γυμνάζονται και εκπαιδεύονται στα είδη χορού musical και commercial


Με την χρήση αντικειμένων (props) και υπό τους ήχους μουσικής της εποχής τα παιδιά γυμνάζονται και εκπαιδεύονται στα είδη χορού musical και commercial! Ένα διασκεδαστικό και πρωτότυπο μάθημα για παιδιά 6-8 ετών!