Πρόγραμμα Μαθημάτων

2019 - 2020

Background Image
Δευτέρα

Δευτέρα

A’ αίθουσα

17:30-18:30  Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30  Elementaire A'
19:30-20:30  Σύγχρονο παιδικό Β'
20:30-22:00  Προεπαγγελματικό (φυτώριο μπαλέτου)

Β’ αίθουσα

18:30-19:30  Elementaire B'
19:30-20:30  Σύγχρονο παιδικό Α'

Τρίτη

Τρίτη

Α’ αίθουσα

09:00-10:00 Stretching

 

16:30-18:00  Moyen
18:00-19:00  Preparatoire B'
19:00-20:30  Avance
 
21:00-22:00 Stretching

Β’ αίθουσα

18:00-19:00 Preparatoire A'
19:30-21:00 Ballet ενηλίκων μεσαίο/προχωρημένο

21:00-22:30 Σύγχρονο Ενηλίκων

Τετάρτη

Τετάρτη

Α’αίθουσα

17:30-18:30  Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30  Elementaire A'
19:30-20:30  Σύγχρονο παιδικό Β'
20:30-21:30  Κλακέτες Ενηλίκων

21:30-22:30  Progressing Ballet Technique ενηλίκων

Β’αίθουσα

18:30-19:30  Elementaire B'
19:30-20:30  Σύγχρονο παιδικό A'
20:30-22:00  Σύγχρονο Εφηβικό

Πέμπτη

Πέμπτη

Α’αίθουσα

16:30-18:00  Moyen
18:00-19:00  Preparatoire B'
19:00-20:30  Avance
   
21:00-22:00 Stretching

Β’αίθουσα

18:00-19:00  Preparatoire A'
19:30-21:00  Ballet ενηλίκων μεσαίο / προχωρημένo

21:00-22:30 Σύγχρονο Ενηλίκων

Παρασκευή

Παρασκευή

Α’αίθουσα

09:00-10:00 Progressing Ballet Technique Ενηλίκων

 

18:30-20:30 Προεπαγγελματικό (φυτώριο μπαλέτου)
21:00-22:00 Progressing Ballet Technique Ενηλίκων

 

 

Β’αίθουσα

18:30-19:30 Hip-Hop 
20:45-22:15 Σύγχρονο εφηβικό

Σάββατο

Σάββατο

Α’αίθουσα

09:00-10:00 Repertoire (ballet)