Πρόγραμμα

2018 - 2019

Background Image
Δευτέρα

Δευτέρα

A’ αίθουσα

17:30-18:30: Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30: Elementaire A'
19:30-20:30: Σύγχρονο παιδικό Β'
20:30-22:00: Superieur 

Β’ αίθουσα

17:30-18:30: Pre Ballet
18:30-19:30: Elementaire B'
19:30-20:30: Σύγχρονο παιδικό Α'
20:30-22:00: Modern ISTD

Τρίτη

Τρίτη

Α’ αίθουσα

16:30-18:00: Avance
18:00-19:00: Preparatoire B'
19:00-20:00: 
Stretching  
20:00-21:30: 
Ballet ενηλίκων προχωρημένο

Β’ αίθουσα

18:00-19:00: Preparatoire A'
19:00-20:30: Moyen
20:30-21:30: Ballet ενηλίκων αρχάριο

Τετάρτη

Τετάρτη

Α’αίθουσα

17:30-18:30: Μουσικοκινητική Αγωγή
18:30-19:30: Elementaire A'
19:30-20:30: Σύγχρονο παιδικό Β'
20:30-21:30: Progressing Ballet Technique ενηλίκων

Β’αίθουσα

17:30-18:30: Pre Ballet
18:30-19:30: Elementaire B'
19:30-20:30: Σύγχρονο παιδικό A'
20:30-22:00: Σύγχρονο Εφηβικό

Πέμπτη

Πέμπτη

Α’αίθουσα

16:30-18:00: Avance
18:00-19:00: Preparatoire B'
19:00-20:00:
Stretching   
20:00-21:00:
Superieur Repertoire

Β’αίθουσα

18:00-19:00: Preparatoire A'
19:00-20:30: Moyen
20:30-21:30: Ballet ενηλίκων αρχάριο

Παρασκευή

Παρασκευή

Α’αίθουσα

18:30-20:00: Superieur
20:00-21:30: Ballet ενηλίκων προχωρημένο

Β’αίθουσα

18:30-19:30 Hip-Hop παιδικό
19:30-20:30 Hip-Hop εφηβικό
20:45-22:15: Σύγχρονο εφηβικό

Σάββατο

Σάββατο

Α’αίθουσα

10:30-11:30: Αυτοσχεδιασμός
11:30-12:30: Progressing Ballet Technique ενηλίκων

Β’αίθουσα

10:30-11:30: Free Jazz