Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού
"Ελένη Τσακάλου"
Αναγνωρισμένη από το Κράτος Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (Π.Ε.Α.Σ.ΧΟ)

Δείτε το πρόγραμμα της σχολής μας για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020

Διδάσκουμε την τέχνη του χορού με υπευθυνότητα, συνέπεια και αγάπη. Μαθήματα προσχολικής ηλικίας για να αποκτήσουν τα παιδιά ευρύτερα καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Διδασκαλία από πτυχιούχους καθηγητές απόφοιτοι Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού. Πνευματική καλλιέργεια ανάπτυξη της κοινωνικότητας και σωματική υγεία.